Brzdicí třmeny

Brzdicí třmeny

Vestavěný procesor automaticky nastavuje správnou vzdálenost brzdicího segmentu od koleček brusle.