Návod na používání elektronického brzdicího setu Stopskate®

Děkujeme, že jste si zakoupili náš brzdicí set Stopskate® pro in-line brusle. Velmi si vážíme vaší důvěry a věříme, že budete s tímto výrobkem spokojeni a že vám jeho používání přinese ještě více radosti, komfortu, a hlavně bezpečí při bruslení na in-line bruslích.

Pečlivě si přečtěte tento návod na používání, montážní návod a dodržujte pokyny uvedené v návodu. Dodržování pokynů v tomto návodu je současně jednou podmínek uplatnění možné reklamace při případné závadě na výrobku. Jedině při dodržování těchto pokynů bude vaše jízda na in-line bruslích bezpečná a brzdicí systém Stopskate® vám bude spolehlivě a dlouho sloužit při vašich jízdách na in line bruslích.

Brzdicí set Stopskate®EBS

Brzdicí set Stopskate® pro in-line brusle, slouží pro plynulé a bezpečné zpomalení, nebo zastavení jízdy na in line bruslích jak na rovině, tak i při sjíždění mírného a kratšího kopce *1. Jedná se o doplňkový brzdicí systém určený pro širokou veřejnost, která již zvládla základy bruslení na in-line bruslích. Brzdicí systém je konstruován pro běžnou kondiční a rekreační jízdu na in-line bruslích typu Fitness. Není vhodný pro závodní, nebo free style jízdu na in-line bruslích, „U“ rampu, sjíždění dlouhých nebo prudkých svahů, nebo jiné extrémní bruslení *2. Brzdění pomocí brzdicího setu Stopskate® je efektivní, účinné, komfortní a hlavně bezpečné! Brzdicí set Stopskate® EBS se připevňuje dle montážního návodu na tříkolečkové i čtyřkolečkové in-line brusle pro dospělé s průměrem koleček 84 až 125 mm, roztečí os kol 85 až 170 mm a klasickou konstrukci rámu koleček a jejich upevnění *3. Přesná specifikace kompatibility je uvedena v návodu na montáž, obalu výrobku a na www.stopskate.cz/podpora


Popis k obrázkům v obrazové příloze

Brzdicí třmen (obr. 1)
1. tělo třmenu
2. on/off spínač a kontrolka nabíjení
3. USB konektor pro nabíjení
4. upevňovací šrouby brzdícího segmentu
5. upevňovací šroub třmenu
6. brzdící segment
7. brzděná kolečka
8. rám brusle

Dálkový ruční ovladač (obr. 2)
1. tělo ovladače
2. posuvný regulátor
3. on/off spínač a kontrolka nabíjení
4. STOP tlačítko
5. USB konektor pro nabíjení
6. kontrolka vybití baterie, použití tlačítka STOP
7.poutko

Pozice nohou při brzdění obr. 3

Popis funkce

Brzdicí set Stopskate® EBS vám v závislosti na stlačování posuvného regulátoru na dálkovém ovladači plynule přibrzďuje za jízdy na in-line bruslích vždy dvě kolečka současně u obou bruslí obr. 1. Pohyb regulátoru zajistí plynulý pohyb brzdicího segmentu na pravé i levé brusli tak, že se opře současně vždy o dvě kolečka brusle a vlivem adheze mezi kolečky a brzdícím segmentem dochází ke zpomalování otáčení koleček a následnému zpomalení jízdy a v případě potřeby až do úplného a bezpečného zastavení bruslí. Po uvolnění posuvného regulátoru ovladače může probíhat další jízda.
Každý z obou brzdicích třmenů, stejně jako dálkový ovladač je napájen z baterie, která je integrována uvnitř těchto zařízení. Tyto baterie se nabíjí přes USB konektor nabíječkou, která je součástí balení.

Používání brzdicího setu Stopskate®

Pokud jste namontovali, nebo si nechali nemontovat brzdicí set Stopskate® EBS na své brusle a provedli správné nastavení a seřízení, proveďte pomocí nabíječky, která je součástí balení, první nabití, resp. dobití baterií. Plné dobití baterií vám bude signalizovat kontrolka, která je integrovaná v samotném spínači každého z obou brzdicích třmenů obr. 1. Pokud páčka spínače on/off při napojení napájecího kabelu k nabíječce svítí červeně, je baterie vybitá. Jakmile je baterie plně nabitá začne svítit zeleně, odpojte napájecí kabel nabíječky od brzdicího třmenu. Před jízdou dobijte i baterii v dálkovém ovladači. Kontrolka nabíjení je rovněž integrována do páčky on/off spínače obr. 2 č. 3 a funguje stejně, jako kontrolka u brzdicího třmenu.
Baterie v dálkovém ovladači vydrží přibližně 4 hodiny provozu. Optická signalizace obr. 2 č. 6, která je hned vedle posuvného regulátoru, vás opět včas upozorní na nutnost baterii dobýt. Pokud má baterie ovladače méně jak 15 % kapacity, začne kontrolka u posuvného regulátoru červeně blikat. Je nutná občasná pohledová kontrola stavu. V případě úplného vybití (nedoporučuje se), začne tento stav signalizovat i akustická signalizace na brzdicích třmenech a zařízení v tomto okamžiku již nepoužívejte *5 a zajistěte dobití baterií! Baterie se dají nouzově dobíjet i z Powerbanky.

V průběhu samotné jízdy vám bude stav vybití baterií (zbytková kapacita cca 15 %) v brzdicích třmenech hlásit akustická signalizace. V tom případě byste měli jízdu, resp. používání brzdicího systému Stopskate® EBS ukončit a baterie opět dobít. Výdrž baterií na jedno plné nabití závisí na mnoha faktorech, jako je například častost a intenzita brzdění. Zpravidla vám ale vystačí při běžném a rozumném používání přibližně na 2 až 4 hodiny jízdy.

Před jízdou zapněte spínač dálkového ovladače do polohy „ON“. Rovněž na obou brzdicích třmenech posuňte páčku spínače do polohy „ON“. Vyčkejte asi 5 sekund, než se automaticky seřídí brzdicí segmenty do pracovní polohy. Tato poloha je signalizována i akusticky.
Potom jedním kontrolním zmáčknutím posuvného regulátoru dálkového ovladače se přesvědčíte, jestli brzdicí systém správně funguje.
Po těchto úkonech je brzdicí systém Stopskate® EBS připraven k používání a vy můžete nyní bezpečně bruslit.

Použití STOP tlačítka

Ve spodní části dálkového ovladače naleznete STOP tlačítko obr. 2 č. 4. Funkci STOP tlačítka využijete například při obouvání bruslí, při vystupování do schodů, nebo chůzi v terénu. Tuto funkci zapnete tak, že stlačíte posuvný regulátor na ovladači na maximum a následně s ním i tlačítko STOP. Pro ukončení funkce stiskněte samostatně jen tlačítko STOP. Funkce STOP je signalizována svítící kontrolkou u posuvného regulátoru obr. 2 č. 6.
Tlačítko STOP používejte pouze na nezbytně nutnou dobu! Mějte na mysli, že použití STOP funkce vám výrazně snižuje kapacitu baterie na brzdicích třmenech! Z bezpečnostních důvodů je STOP tlačítko mírně zapuštěné. Tuto funkci nepoužívejte za jízdy!

Jízda, přibrzdění a zastavení

Tyto dovednosti si natrénujte při velmi pomalé jízdě na rovném a bezpečném místě.

Dbejte těchto pokynů:

 • Před záměrem přibrzdění, nebo zastavení předsuňte levou nebo pravou brusli dopředu tak, aby se zlepšila vaše předozadní stabilita viz. obr. č. 3.
 • Velmi pomalu, citlivě a plynule zmáčkněte asi do 1/3 posuvný regulátor ovladače obr. 2 č. 2, který máte v pravé či levé ruce a který nejčastěji ovládáte palcem ruky. V jistém bodě ucítíte na bruslích mírný brzdící efekt. V tomto bodě je nutné stlačování posuvného regulátoru zastavit, nebo velmi zpomalit. Po získání jistoty a citu, můžete posuvný regulátor ovladače využívat v celém rozsahu, pokud to bude nezbytně nutné.
 • Brzděte plynule a jen tak silně, aby nedošlo k zablokování koleček!
 • Před samotným započetím brzdění, tak i při něm počítejte, že brusle budou mít snahu „zaostávat“ a vaše tělo tak tlačit dopředu. Snažte se proto s tímto efektem už dopředu počítat a eliminovat jej tím, že si více pokrčíte nohy v kolenou a váhu rozložíte rovnoměrně na obě brusle stejně. Těžiště bude uprostřed bruslí a všechna kolečka obou bruslí budou neustále plně zatížená a v kontaktu s povrchem cesty. Svou stabilitu zvýšíte výraznějším předsunutím jedné z bruslí. Rozložení váhy stejnoměrně na obě brusle je velmi důležité. Po krátkém čase získáte potřebný cit a zkušenost a brzdění vám nebude činit žádné potíže. Tyto úkony je potřeba nejdříve vyzkoušet a natrénovat při velmi pomalé jízdě a s postupující jistotou můžete rychlost jízdy zvyšovat.

Vždy počítejte s delší brzdnou dráhou, která je závislá na mnoha faktorech jako např. rychlost jízdy, váha jezdce, terén, vítr, min. však počítejte s brzdnou dráhou 8 až 12 m. Brzděte velmi plynule a citlivě.

Přesto, že brzdicí systém Stopskate® je velmi účinný a efektivní, je konstruován tak, abyste pomalu a plynule zastavili. Nezajistí okamžité zastavení! Udržujte vždy takovou rychlost, kterou bezpečně zvládnete.

Doporučujeme provádět brzdicí úkony při jízdě rovně a s dostatečným předstihem. Dobrzděte ještě před zatáčkou na požadovanou rychlost a samotnou zatáčku projeďte bez nutnosti brzdit. Přibrzdění v delších zatáčkách o větším poloměru je třeba natrénovat!

Po skončení jízdy a zutí si bruslí nezapomeňte vypínače na obou brzdicích třmenech vypnout. Vypněte i vypínač na ručním ovladači. V případě, že nevypnete brzdicí třmeny a vypnete ovladač, budou brzdicí třmeny vydávat akustický signál.

Doma si potom opět jednoduše dobijte baterie v brzdicích třmenech a ovladači pomocí nabíječky, která je součástí balení. Zacházejte s USB konektory při zasouvání a vysouvání kabelů velmi opatrně a citlivě.

Brzdicí set Stopskate® EBS je samo stavitelný. Při postupném opotřebování brzdicího segmentu se jeho poloha automaticky upravuje do správné vzdálenosti od koleček bruslí. To se děje při každém zapnutí brzdicích třmenů.

Pokud je brzdicí segment už velmi opotřebovaný, je potřeba včas takovýto nahradit novým, a to vždy oba segmenty současně! Více o brzdících segmentech v návodu na montáž a seřízení.

Nadměrné opotřebování brzdicího segmentu zjistíte pohledem, nebo méně účinným brzděním. Brždění s hodně opotřebovaným segmentem může být také nerovnoměrné a tudíž nekomfortní. Náhradní brzdicí segmenty, kolečka a jiné náhradní díly zakoupíte v prodejně, kde jste zakoupili brzdicí set Stopskate® EBS nebo si tyto segmenty a díly můžete koupit na našem e-shopu: www.stopskate.cz

Na těchto webových stránkách naleznete také další informace jako například podmínky kompatibility, instruktážní videa a fotky, která vám usnadní montáž brzdicího setu a videa, kde uvidíte jak se správně a bezpečně brzdí s brzdicím setem Stopskate® EBS. Budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti s používáním našeho nového výrobku a napíšete nám vaše postřehy a připomínky, které nám v budoucnu poslouží ke zdokonalení funkcí brzdicího systému.

Důležitá upozornění!

 • Brzděte vždy velmi plynule a citlivě ovládejte posuvný regulátor na ovladači. Zamezíte tak zablokování koleček bruslí, případnému pádu a předčasnému opotřebení brzdicích segmentů a koleček bruslí.
 • Vždy je potřeba před stiskem posuvného regulátoru předsunout při jízdě jednu brusli dopředu pro zvýšení vaší předozadní stability.
 • Před každou jízdou zkontrolujte nabití baterií a míru opotřebení brzdicího segmentu a funkčnost celého systému. Zkontrolujte dotažení uchycovacích šroubů koleček.
 • Brzděte jen když je to opravdu nutné. Nadbytečné, nebo velmi intenzivní brzdění urychluje opotřebování brzdicího segmentu, vybytí baterií a nadměrné opotřebení koleček bruslí.
 • Brzdicí set není určen k sjíždění delších nebo prudších svahů *1.
 • Brzdicí set nepoužívejte v běžném silničním provozu.
 • Používání brzdicího setu nezbavuje uživatele umět brzdit i jiným způsobem, bude-li to třeba.
 • Brzdicí set slouží ke zpomalení a zastavení při běžné rekreační jízdě. Není vhodný pro závodní jízdu, free style, „U“ rampu atp.
 • Nebrzděte při jízdě dozadu.
 • Brzdicí set nepoužívejte ve vlhkém prostředí např. v dešti nebo když je vozovka mokrá a také v prašném prostředí. Nepoužívejte brzdicí set na kluzkém, nebo nerovném povrchu.
 • Dobrzďujte vždy včas a do volného prostoru.
 • Brzdicí set montujte jen na vhodné brusle *4
 • Při výměně opotřebených koleček brusle dbejte na to, aby brzděná dvě kolečka byla vždy při jízdě v kontaktu s vozovkou. Jejich průměr musí být vždy stejný, nebo ještě lépe větší, než průměr ostatních koleček! Z tohoto důvodu nepoužívejte doporučované zaměňování koleček na bruslích. Vždy vyměňujte celou sadu koleček, nebo jen dvě prostřední kolečka u čtyřkolečkových brusli. Doporučujeme používat velmi kvalitní a odolná kolečka STOPSKATE PERFORMANCE.
 • Nezasahujte do konstrukce přístroje mimo povolené seřízení, nebo výměnu brzdicího segmentu.
 • U bruslí, které mají nekvalitní kolečka, může docházet vlivem horizontálního kmitání koleček při jízdě k nerovnoměrnému brzdicímu efektu, nebo k rychlému opotřebení koleček, nebo brzdicího segmentu. Pokud chcete tento problém vyřešit, je nutné tyto kolečka vyměnit za nová kvalitní, nebo za kolečka STOPSKATE PERFORMANCE.
 • Montáž brzdicího setu na jiné typy in-line bruslí, než je zde uvedeno je možná jen za splnění podmínek kompatibility.
 • Plného brzdicí účinnosti dosáhnete až po „zajetí“ – asi 15 až 20 přibrzdění. Nové brzdicí segmenty si musí nejprve „sednout“, proto brzdění je zpočátku méně efektivní. Nevyužívejte v době zajíždění segmentů plného výkonu systému!
 • Při bruslení používejte ochranné pomůcky jak např. chrániče kolen a loktů, helma atd.

Výrobce neručí a nenese žádnou zodpovědnost za závady, nehody a jiné škody vzniklé:

 • špatnou montáží
 • špatným seřízením
 • nesprávným používáním
 • nedodržováním pokynů v návodě na používání
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením

Poznámka:

Záruka poskytovaná firmou Stopskate®s.r.o. se vztahuje výhradně pouze na náhradu vadných výrobků. Firma Stopskate®s.r.o. nenese za žádných okolností odpovědnost za zranění, úmrtí nebo poškození majetku, nepřímé, podmíněné nebo následné škody nebo platby vyplívající z použití produktů firmy Stopskate®s.r.o.

Údržba:

Brzdicí set Stopskate® vyžaduje jen minimální údržbu. Před každou jízdou si nabijte baterie v brzdicích třmenech a dálkovém ovladači. Zkontrolujte dotažení upevňovacích šroubů koleček. Také se před jízdou ujistěte, že brzdicí segmenty nejsou příliš opotřebované. Pokud ano, vyměňte je za nové. Dbejte na to, aby se brzdicí třmeny a dálkový ovladač při manipulaci, převozu, nebo jízdě mechanicky nebo jinak nepoškodili. Baterie brzdicího setu nabíjejte se spínači v poloze OFF!

Upozornění:

Vzhledem k akustické signalizaci nepoužívejte při jízdě sluchátka. Také lidé neslyšící by neměli používat tento brzdicí systém. Nepoužívejte tento brzdicí set v příliš hlučném prostředí. Před dlouhodobým odložením bruslí, například v zimním období, dobijte baterie v brzdicích třmenech i v dálkovém ovladači na maximum. Zamezí se tak poškození baterií úplným vybitím. Brzdící třmeny a dálkový ovladač jsou NEROZEBIRATELNÉ! V případě závady může integrované baterie vyměnit pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Doporučení:

Životnost brzděných koleček můžete prodloužit tak, že je po určité době a zřetelném opotřebení, vyjmete a otočíte o 180° a dáte zpět. Je vhodné s otočením koleček dát do nosičů u brzdicích třmenů nové brzdicí segmenty. Při smyku koleček při velmi intenzivním brzdění, může dojít k vytvoření plošek na obvodu koleček a tím špatné funkci brzdícího systému.

Doporučujeme vám osadit vaše in-line brusle odolnými kolečky STOPSKATE PERFORMANCE, které naleznete v našem e-shopu. Životnost těchto koleček je mnohem vyšší než koleček běžně užívaných u in-line bruslí a současně zajistí dokonalé fungování celého brzdicího systému.

Obsah balení


Brzdicí třmen 2×
Dálkový ovladač 1×
Nabíječka 3×USB 1×
USB kabel 3×
Balení šroubů A  nebo D 1×
Balení vymezovacích podložek:
distančních kroužků B 1×
Balení imbusových klíčů č. 2 a 4 mm C 1×
Návod na používání a montáž 1×

Technická data

Brzdicí třmen
Rozměry: 129×61×26
Váha: 126 g (130 g STRONG)
Li-ion baterie 3,7 V
Frekvenční pole: 2412 MHz

Dálkový ovladač
Rozměry: 86×40×18,5
Váha: 54 g
Li-ion baterie 3,7V
Frekvenční pole: 2412 MHz

Provozní podmínky:

Teplota vzduchu 0–40°C
Absolutní vlhkost vzduchu do 25 g/m³
Doporučená váha bruslaře EBS do 80 kg EBS STRONG do 90 kg
Maximální váha bruslaře EBS 90 kg EBS STRONG 110 kg

Výrobek byl certifikován: Český metrologický institut v Praze a Stopskate s.r.o.
Záruční a pozáruční servis zajišťuje prodejce/ výrobce.
Záruční doba 2 roky se vztahuje jen na vady materiálu, které ovlivňují funkčnost brzdicího setu.


*1 Delším svahem se pro tyto účely rozumí cesta se sklonem do 5° a délkou větší jak 100 m. Prudším svahem se pro tyto účely rozumí cesta se sklonem větším jak 5°.
*2 Extrémním bruslením se mimo jiné myslí např. sjíždění dlouhých nebo prudkých svahů, free skating, naklápění bruslí na vnější stranu brusle více jak 35° od svislé roviny, např. při extrémně prudkém zatočení, nebo překládání bruslí při zatáčení atd.
*3 Specifikace rámů bruslí vhodných k montáži brzdícího setu je uvedena na obalu setu, v návodu na montáž a na www.stopskate.cz/podpora.
*4 Specifikace vhodných typů bruslí je uvedena na obalu setu, v montážním návodu
a na www.stopskate.cz/podpora.
*5 I po vybití baterií lze pokračovat v jízdě, ale nelze již používat k brzdění brzdící set.

Návod na montáž brzdícího setu Stopskate® EBS a verze EBS STRONG

Montáž brzdícího setu Stopskate® EBS není složitá. Ti z vás, kteří si ale na montáž netroufají, mohou vyhledat odbornou pomoc v prodejnách, kde se prodávají in-line brusle a brzdící systémy firmy Stopskate®, kde vám rádi a odborně brzdící set namontují, nebo poradí. Tam vám také podají informace ohledně kompatibility EBS s vašimi bruslemi. Můžete také využít podpory na:
www.stopskate.cz/podpora, kde naleznete videomanuál.

Postup montáže:

Pravá brusle

 • Pomocí imbusových klíčů velikosti 4 mm povolte a vyšroubujte původní šrouby, které upevňují dvě vnitřní (prostřední) kolečka u čtyřkolečkových bruslí viz. obr. 4 nebo první (přední) a druhé (prostřední) kolečka u třikolečkových bruslí viz. obr. 5. Výjimku tvoří brusle, kde konstrukce rámu, resp. jeho uchycení k botě brusle neumožňuje montáž setu mezi první a druhé kolečko. V tomto případě je možné namontovat tyto brzdící třmeny mezi prostřední a zadní kolečko, např. některé typy značky Powerslide.
 • Pokud je na rámu brusle prolis pro válcovou hlavu upevňovacího šroubu koleček, vyplňte jej vyrovnávací podložkou viz obr. 6, popřípadě vyplňte tyto prostory nasazením tvarových podložek, jako například u bruslí K2, Powerslide, Rollerblade a dalších viz obr. 7. U některých modelů rámů je potřebné zvolit optimální podložky, nebo jejich kombinaci tak, aby vznikla rovná dosedací plocha pro základovou desku brzdicího třmenu viz. obr. 8.
 • Pravý brzdící třmen zasuňte z vnější strany brusle do otvorů po odstraněných šroubech viz. obr. 9.
 • Z druhé strany rámu zašroubujte vhodné šrouby z balení viz. obr. 10, ale nedotahujte je.
 • Vystřeďte celý brzdící třmen tak, aby brzdící segment byl přesně uprostřed mezi oběma brzděnými kolečky viz. obr. 11. A dotáhněte šrouby, které upevňují třmen s kolečky.

Levá brusle

Popsaný postup montáže pro pravou brusli, proveďte stejně i u levé brusle.

Seřízení brzdicích třmenů

 • Nastavte brzdící segment do základní polohy. To se stane, když spínač dálkového ovladače dáte do polohy ON a během tří sekund rychle čtyřikrát zmáčknete tlačítko STOP. Kontrolka u posuvného regulátoru začne blikat. Následně zapněte spínač do polohy ON u brzdicího třmenu. Brzdicí segment se dotkne koleček a vzápětí se nastaví do základní aretované polohy. Třmen bude vydávat akustický signál.
 • Pomocí imbusového klíče č. 2,5 mm uvolněte – povolte imbusové šrouby, které upevňují brzdící segment a posuňte jej směrem ke kolečkům tak, aby se lehce obou koleček dotknul obr. č. 12. V této poloze dotáhněte pevně šrouby, které upevňují brzdící segment obr. č. 13. Spínač na tomto třmenu dejte opět do polohy OFF. Toto nastavení segmentu proveďte i na druhém třmenu.

Před jízdou

Spínače přesuňte do polohy OFF a proveďte první nabití baterií u obou třmenů a ručního ovladače. Po dobití, kontrolka nabíjení svítí zeleně. Zapněte vypínač na ovladači. Potom zapněte také vypínač na pravém i levém brzdícím třmenu. Brzdící segmenty se poté automaticky samy nastaví do provozní polohy. Jednou nebo dvakrát zmáčkněte posuvný regulátor na dálkovém ovladači a ověřte funkci brzdících třmenů.

Brzdící třmeny se zásadně montují vždy na vnější stranu rámu brusle. Tímto jste dokončili montáž, seřízení a nabití a můžete obout brusle a vyjet na vaši jízdu.

Výměna brzdících segmentů

Pokud dojde k velkému opotřebení brzdícího segmentu, neváhejte s výměnou. Rychlost opotřebení brzdícího segmentu závisí na mnoha faktorech jako jsou častost a intenzita brždění, sjíždění dlouhých svahů, váha bruslaře, materiál koleček, typ brzdícího segmentu atd. Sadu náhradních segmentů zakoupíte na www.stopskate.cz

Doporučujeme používat vysoce odolná kolečka STOPSKATE PERFORMANCE, která snižují rychlost opotřebení brzdicího segmentu a která zakoupíte na našem e-shopu, nebo u prodejců brzdicího systému EBS a EBS STRONG.

Při výměně brzdicího segmentu postupujte takto:

 • Povolte oba šrouby, které upevňují brzdicí segment viz. obr. 12
 • Brzdící segment vysuňte.
 • Nový brzdicí segment (rozlišujte pravý a levý) zasuňte drážkami do povolených imbusových šroubů a lehce tyto šrouby přitáhněte.
 • Zopakujte postup Seřízení brzdících třmenu ze strany 28.

Výběr typu brzdícího setu Stopskate® EBS a verze EBS STRONG

Aby byl brzdící set Stopskate® EBS kompatibilní s většinou in-line bruslí, je rozdělen do více typů a to dle rozteče středů koleček do tří velikostí (S, M, L) a dle typu použitých původních šroubů (1, 2). viz. přehledová tabulka níže.

Požadavky na montáž brzdícího setu

Brzdící set Stopskate® je určen pro montáž na in-line brusle, které mají hliníkový nebo plastový rám a kolečka o průměru 84 až 125 mm. Rozteč středů os koleček v rozmezí 80 až 170 mm. Doporučené profily a tvary rámu brusle jsou vyobrazeny na obr. č 14. Síla stěny rámu brusle 2,5 až 7 mm.

Poznámka: po výběru vodných tvarových nebo vyrovnávacích podložek pro vaše brusle, vám v balení zůstanou podložky, které jsou vhodné pro jiné typy bruslí. Balení těchto podložek je universální. Některé typy rámů budou vyžadovat jinou vhodnou kombinaci vymezovacích a vyrovnávacích podložek, než je uvedeno výše.

V případě potíží nebo nejasností vyhledejte odbornou pomoc u svého dodavatele/prodejce, nebo ji naleznete na www.stopskate.cz/podpora, nebo nám napište na: info@stposkate.com Náhradní segmenty a díly objednáte na: www.stopskate.cz

Firma Stopskate® s.r.o. neručí za závady a škody, které vznikly špatnou, nebo nekvalitní montáží, nebo montáží na inline brusle, které nejsou pro používání brzdícího setu vhodné!

Obrázková příloha